CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 220 - Centrum experimentální geotechniky

Předměty aktuálního semestru -- letní 2017/18

přejděte na archiv


semestr letní 2017/18


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Diplomový seminář

Pro obor K, zadání tématu diplomové práce z oblasti experimentální geotechniky, studium literatury, rešerše, seznámení se s řešenou problematikou na praktických příkladech v laboratoři i přímo v terénu - Podzemní laboratoř Josef (http://ceg.fsv.cvut.cz).

[1] skripta Praktická cvičení v UEF Josef - http://uef-josef.eu/ke-stazeni/skripta-prakticka-cviceni-v-uef-josef; dále dle řešené problematiky

Projekt


Diplomová práce

- pro obory IŽP a K, vypracování diplomové práce s možností využití geotechnických laboratoří a podzemní laboratoře Josef (http://ceg.fsv.cvut.cz).

[1] dle řešené problematiky

Diploma project

Teoretická a praktická příprava pro vypracování diplomové práce z oblasti experimentální geotechniky. Využití geotechnické laboratoře i podzemní laboratoře Josef (www.uef-josef.eu).

[1] skripta Praktická cvičení v UEF Josef - http://uef-josef.eu/ke-stazeni/skripta-prakticka-cviceni-v-uef-josef; dále dle řešené problematiky

Experimental Research on Nuclear Waste Disposal

A voluntary course dealing with safe radioactive waste disposal. Classification of radioactive waste according to various aspects, principle of a multi-barrier system, vertical and horizontal way of disposal. Requirements for the construction of the deep geological repository. Natural analogues. Natural and engineered barriers. Bentonite - basic material of the geotechnical part of the engineered barrier, requirements for its properties. Interdisciplinarity of the research, laboratory and in-situ research (underground laboratories), physical modelling (Mock-Up models). Practical laboratory lessons (plasticity of bentonites, swelling pressure measurements, permeability measurements of compacted samples, strength and deformation properties, thermophysical properties). Practical lesson at the Josef underground laboratory (http://ceg.fsv.cvut.cz) - construction of large "in situ" physical models)

[1] Pusch R., 2001. SKB Technical Report TR-02-12, The Buffer and Backfill Handbook Part 2: Materials and techniques, Roland Pusch, Geodevelopment AB
[2] Pusch R., 2002. SKB Technical Report TR-02-20, The Buffer and Backfill Handbook Part 1: Definitions, basic relationships, and laboratory methods, Geodevelopment AB
[3] http://ceg.fsv.cvut.cz/CZ/misc/jirka/vyuka/euro/

Projekt 4C


Geotechnika v podzemní laboratoři Josef

Jde o volitelný předmět nabízející praktická cvičení z geotechniky studentům všech oborů. Výuka probíhá v podzemní laboratoři Josef. Nejprve jsou studenti seznámeni s pracovištěm (historie, současná podoba, výzkumná činnost), pravidly pohybu v podzemí a s příslušnými Provozními řády. Následují celodenní praktická cvičení z oblasti monitoringu podzemních konstrukcí, aplikace a kontroly provedení těsnicích jílových vrstev a analýzy vybraných parametrů horninového prostředí. Termíny výuky po dohodě.

[1] skripta Praktická cvičení v UEF Josef - http://uef-josef.eu/ke-stazeni/skripta-prakticka-cviceni-v-uef-josef

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz