CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 220 - Centrum experimentální geotechniky

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2024/25

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder)

semestr zimní 2024/25


Bakalářská práce

Vypracování BP s možností využití geotechnických laboratoří a podzemní laboratoře Josef.

[1]  Dle tématu bakalářské práce.


Bakalářská práce

Vypracování BP s možností využití geotechnických laboratoří a podzemní laboratoře Josef; téma po dohodě, příklady na http://ceg.fsv.cvut.cz/vyuka/nabidka-temat.


Diplomová práce

Dle zadání diplomové práce.

[1]  Dle tématu diplomové práce.


Diploma Project

Preparatory works on diploma thesis elaboration. Literature review, study on problematics to be solved - practical cases in geotechnical laboratory and the Josef underground laboratory (http://ceg.fsv.cvut.cz).

[1]  According to diploma thesis topic.


Projekt 2

Řešení praktického tématu z oblasti experimentální geotechniky - seznámení se s postupy měření v laboratoři i přímo v terénu (Podzemní laboratoř Josef - http://ceg.fsv.cvut.cz). Rešerše, příprava a provedení zkoušek, vyhodnocení. Návaznost na výzkumné projekty pracoviště. Vhodné jako příprava pro vypracování bakalářské práce. Řešení probíhá po individuální domluvě s vedoucím tématu.

[1]  Dle vybraného tématu.


Experimentální výzkum ukládaní radioak.odpadu

Volitelný předmět zabývající se problematikou bezpečného izolování radioaktivních odpadů. Dělení radioaktivních odpadů podle různých hledisek, princip multibariérového systému, vertikální a horizontální způsob ukládání. Požadavky na konstrukci hlubinného úložiště. Přírodní analogy. Přírodní a inženýrská bariéra. Bentonit - základní materiál geotechnické části inženýrské bariéry, požadavky na jeho vlastnosti. Interdisciplinarita výzkumu, laboratorní a "in situ" výzkum (podzemní laboratoře), fyzikální modelování (model typu mock-up). Praktická cvičení v laboratoři (plasticita bentonitů, měření bobtnacích tlaků a propustnosti lisovaných vzorků, pevnostní a deformační charakteristiky, termofyzikální vlastnosti). Praktická cvičení v podzemní laboratoři Josef (http://ceg.fsv.cvut.cz) - výstavba velkých fyzikálních "in situ" modelů.

[1]  http://ceg.fsv.cvut.cz/
[2]  Pusch R., 2001. SKB Technical Report TR-02-12, The Buffer and Backfill Handbook Part 2: Materials and techniques, Roland Pusch, Geodevelopment AB
[3]  Pusch R., 2002. SKB Technical Report TR-02-20, The Buffer and Backfill Handbook Part 1: Definitions, basic relationships, and laboratory methods, Geodevelopment AB


Projekt D

Řešení praktického tématu z oblasti experimentální geotechniky - seznámení se s postupy měření v laboratoři i přímo v terénu (Podzemní laboratoř Josef - http://ceg.fsv.cvut.cz). Rešerše, příprava a provedení zkoušek, vyhodnocení. Návaznost na výzkumné projekty pracoviště. Vhodné jako příprava pro vypracování bakalářské práce. Řešení probíhá po individuální domluvě s vedoucím tématu.

[1]  Dle vybraného tématu.


Laboratoř geotechniky

Náplní předmětu jsou praktické geotechnické zkoušky v laboratoři a "in situ" zkoušky prováděné v podzemní laboratoři Josef (http://ceg.fsv.cvut.cz). Jde zejména o stanovení parametrů zemin a hornin pro geotechnické výpočty - základní fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti, pevnostní a deformační parametry, termofyzikální vlastnosti.

Povinná literatura:
[1]  [1] ČSN EN ISO 14688-1 (721003) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis
[2]  [2] ČSN EN ISO 14688-2 (721003) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování
Doporučená literatura:
[3]  [3] Matys, Mirko, Ťavoda Ondrej, Cuninka Milan: Poľné skúšky zemín, Alfa, Bratislava, 1990
[4]  [4] Pauli, Jiří, Holoušová, Taťana: Mechanika hornin. Laboratorní zkoušky hornin, ES ČVUT, Praha, 1991
[5]  [5] Zavoral Jiří: Metodiky laboratorních zkoušek v mechanice zemin a hornin. Český geologický úřad, Praha, 1987
Studijní pomůcky:
[6]  [6] http://ceg.fsv.cvut.cz/

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz