CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

Předměty aktuálního semestru -- letní 2017/18

přejděte na archiv


semestr letní 2017/18


Kovové a dřevěné konstrukce


Teorie dřevěných konstrukcí


Teorie ocelových konstrukcí I


Teorie ocelových konstrukcí II

Individuální zadání náročných textů týkajících se ocelových konstrukcí v anglickém jazyce. Vypracování vlastního názoru na přínos prostudované literatury pro začlenění do úvodních kapitol doktorské disertační práce.

[1]  1. Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor and Francis, 2008, 490 p. [ISBN: 9780415418652]
[2]  2. Sborníky konferencí podle zaměření doktoranda.
[3]  3. Odborné zahraniční časopisy podle zaměření doktoranda.

Advanced Master Project

Final master degree project on steel and/or timber structural design.


Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.

[1]  Dle pokynů vedoucího práce.

Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.

[1]  Dle pokynů vedoucího práce.

Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.

[1]  Dle pokynů vedoucího práce.

Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.

[1]  Dle pokynů vedoucího práce.

Bachelor Project

In this course, student formulates a bachelor's thesis that is necessary to reach the bachelor's degree.

[1]  According to the supervisor of the bachelor's thesis.

Diplomový seminář

Semestrální projekt magisterského studia.


Dřevěné konstrukce 1

Úvod a přehled použití dřevěných konstrukcí ve stavebnictví. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Spolehlivost návrhu dřevěných konstrukcí, navrhování podle mezních stavů, platné normy. Navrhování průřezů na jednotlivá namáhání a jejich kombinace. Přípoje a spoje dřevěných konstrukcí. Polotuhé dřevěné lepené spoje. Základní nosné systémy. Návrh dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Ochrana dřevěných konstrukcí proti požáru a proti biologické korozi

[1]  [1] Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce, ČVUT 2005
[2]  [3] http://fast10.vsb.cz/temtis/cz/

Dřevěné konstrukce 2


Diplomová práce

V rámci předmětu student vypracuje diplomovou práci, která je potřeba k zakončení magisterského studia.

[1]  Dle pokynů vedoucího práce.

Diploma project

In this course, student formulates a diploma thesis that is necessary to reach the master degree.

[1]  According to the supervisor of the diploma thesis.

Fire des. of steel, comp. and timber str.

The course is focused on basic principles of design of structural elements exposed to fire. The principles of loads applied at fire and methods for evaluating gas temperature and temperature of structural elements are explained. The design methods for simple steel, composite and timber structures are given.

[1]  Presentations on the web page of the course;
[2]  http://www.difisek.eu

Glass structures

The course is intending to introduce the students the field of structural applications of glass and to give them some specific skills for calculation and detailing of for basic glass structures: panes beams and fins, columns and walls, point-supported glass, as well as for glazing systems such as glass facades, canopies and roofs, stairs and floors. On this purpose the properties of glass as structural material will be presented in comparison with other basic building materials, together with selected examples of glass/glazing applications. Design details and connecting technology, relevant technical regulations, specification and current methods applied in design will be described. Worked examples will accompany the lectures for better understanding, and design project will help to fix specific knowledge.

[1]  [1] Structural Use of Glass in Buildings: The Institution of Structural Engineers, 1999, ISBN 1 874266 51 4
[2]  [2] Nijsse R.: Glass in Structures, Birkhauser, 2003. ISBN 3-7643-6439-4
[3]  [3] Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6

Navrhování konstrukcí při provádění staveb

Navrhování konstrukcí při provádění staveb, pokročilý návrh OK - stabilita nosníku za ohybu, stabilita tenké stěny, klasifikace rámu, globální analýza prutové konstrukce. Lešení - styčníky, prostorová tuhost, stabilita. Lanové konstrukce, velkorozponové konstrukce, věže a zásobníky. Navrhování betonových konstrukcí - statické působení v jednotlivých návrhových situacích, dílce a montované konstrukce, spřažené prefamonolitické konstrukce.

[1]  1. Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, CTN (N Nakladatelství ČVUT), 2015, ISBN 978-80-01-05490-1
[2]  2. Macháček J., Studnička J.: Ocelové konstrukce, ČVUT, 2011
[3]  3. Silva L.S., Simoes R., Gervásio, H.: Design of steel structures. ECCS Eurocode Design Manuals, Ernst & Sohn, 2010, 438 p.

Ocelové mosty 2


Ocelové a dřevěné konstrukce v arc. 1

Studenti se seznámí s ocelí, průřezy, výrobou, navrhování nosníků, sloupů, styčníků, ocelobetonovými konstrukcemi, základy ochrany proti požáru a korozi. je probrán návrh skeletů patrových budov a hal.

[1]  Studnička: Ocelové konstrukce, ČVUT, Praha, 2014
[2]  (Studnička: Navrhování nosných konstrukcí, Ocelové konstrukce, ČVUT, Praha, 2015)
[3]  Sokol, Wald: Ocelové konstrukce, Tabulky, ČVUT, Praha, 2015
[4]  www.ocel-drevo.fsv.cvut.cz
[5]  Studnička: Ocelové konstrukce, Normy, ČVUT, Praha, 2014
[6]  Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce, Příklady, ČVUT, Praha, 2014
[7]  Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce. Příklady, ČVUT, Praha, 2011
[8]  Studnička, Holický, Marková: Ocelové konstrukce 2, Zatížení, ČVUT 2011
[9]  Levis M. Architektura, prvky v architektonických stylech, Computer Press, Brno, ISBN 978-80-251-2463-5.
[10]  
[11]  AISC, Designing with structural steel, a guide for architects
[12]  https://www.aisc.org/uploadedFiles/Steel_Solutions_Center/Conceptual/My_Project/Files/ArchitectsGuide.pdf
[13]  
[14]  Steel buildings in Europe; Single-Storey Steel Buildings; Part 1: Architect's Guide;
[15]  http://sections.arcelormittal.com/fileadmin/redaction/4-Library/4-SBE/EN/SSB01_Architect_s_Guide.pdf
[16]  
[17]  High-tech architecture
[18]  https://en.wikipedia.org/wiki/High-tech_architecture
[19]  
[20]  SteelConstruction.info The free encyclopedia for UK steel construction information
[21]  http://www.steelconstruction.info/Building_design_using_steel_%E2%80%93_a_summary_for_architects
[22]  
[23]  Astron World of Buildings http://www.astron.biz/en/?gclid=CI7AoKznuswCFYIK0wod-gAH8A
[24]  Ruukki Building projects
[25]  http://www1.ruukki.com/projects?gclid=CKL54c7nuswCFVEo0wodoO0LRA
[26]  
[27]  Architectural steel structures
[28]  http://www.freesteeldesign.com/fsd_architectural_steel_structures.html

Ocelové a dřevěné konstrukce

Ocel - výhody a nevýhody, materiálové vlastnosti, výroba, základní způsoby namáhání prvků, spoje šroubované a svařované, vícepodlažní budovy, halové stavby, mosty. Dřevo - zatížení, materiál a jeho vlastnosti, metoda mezních stavů, základní způsoby namáhání prvků, spoje, typy konstrukcí, způsoby ztužení, krovy, ochrana před znehodnocením.

[1]  [1] Rotter T. - Kuklík P.: Ocelové a dřevěné konstrukce 11, skripta FSv ČVUT
[2]  [2] Studnička: Ocelové konstrukce, skripta FSv ČVUT
[3]  [3] Kuklík: Dřevěné konstrukce, skripta FSv ČVUT
[4]  [4] http://fast10.vsb.cz/temtis/

Ocelové konstrukce 2D


Projekt 4C


Stainless Steel and Aluminium Structures

Subject covers two parts: the first concerns design of structures from aluminium alloys, the second deals with stainless steel structures. The first part covers introduction and practice in designing of aluminium structures. The second part covers evolution of stainless steel materials/structures and examples of realized structures. Stainless steels suitable for structures are described in a detail, including their properties. Dissimilarities in assessments of members under common loadings with respect to low-carbon steels is described for both ultimate and serviceability limit states. In the end the possibilities concerning connections of stainless steel members, erection and installation of stainless steel members are described.

[1]  Dwight J.: Aluminium design and construction, Spon, New York, 1999.
[2]  Bulson P. S.: Aluminium Structural Analysis, Elsevier, London, 1992.
[3]  Design Manual for Structural Stainless Steel. Euro Inox and The Steel Construction Institute, 2006.
[4]  Euro-Inox: http://www.euro-inox.org/.

Structural design project 4

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  [1] Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  [2] Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1991

Structural design project 4

Student should be able to assert analytical approach to design of load bearing building elements and structures and be able to assess the building structures according to external requierements in relation to interaction of load bearing and final completion structural elements.


Timber based structures

Examples of timber structures and bridges. Structural systems and details. Recommended design.


Timber Structure Buildings

This subject is focused on the problem of civil engineering structures made of timber, primarily of the structural design of major load-bearing elements of timber buildings. Both ultimate and serviceability limit states are presented and analysed in details.


Timber Structures

The course is focused on basic rules for mechanical resistance, serviceability, durability of timber structures in normal temperature and in fire.

[1]  [1] Kuklík, P.: Timber Structures 10, ČVUT Praha, 2002
[2]  [2] http://fast10.vsb.cz/temtis/cz/

Timber Structures 2

The course is concerned with basic requirements for mechanical resistance, serviceability, durability and fire resistance of timber structures.

[1]  1. Kuklík P.: Timber Structures 10, ČVUT Praha, 2002

CAD/CAM v ocelových a dřevěn. konstr.

Předmět seznamuje se základy systémů CAD/CAM pro projektování ocelových a dřevěných konstrukcí. Studenti zvládnou základny práce na tvorbě modelu konstrukce od prvotní představy přes návrh až po výrobní dokumentaci v prostředí jednoho programu. Budou demonstrovány možnosti i omezení integrovaného řešení. Studenti se seznámí s použitím programů Tekla Structures, Advance Steel/Design pro navrhování ocelových konstrukcí a programu Dietrich’s pro navrhování dřevěných konstrukcí.

[1] Krishnamoorthy C. S., Rajeev S.: Computer Aided Design: Software and analytical tools, Berlin: Springer, 1991, ISBN 3-540-54442-9
[2] Schodek D.: Digital design and manufacturing: CAD/CAM applications in architecture and design, Hoboken: Wiley, 2005, ISBN 0-471-45636-5
[3] Schoonmaker S. J.: The CAD guidebook: a basic manual for understanding and improving computer-aided design, New York: Dekker, 2003, ISBN 0-8247-0871-7

Konstrukce na bázi dřeva

Historie konstrukcí na bázi dřeva. Současné možnosti použití dřeva a materiálů na bázi dřeva ve stavebnictví. Vhodné konstrukční systémy a detaily. Ochrana konstrukcí na bázi dřeva před znehodnocením.

[1]  [1] Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce. Praha, 2005, [2] Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce. ČVUT, ČKAIT 2006

Pomocné dřevěné a kovové konst.

Předmět seznamuje studenty se základy návrhu a použití ocelových, dřevěných a hliníkových prvků a konstrukcí s důrazem na dočasné stavby. Kurz je věnován lešení, dále dřevěným a hliníkovým dočasným konstrukcím.

[1]  Studnička, J., 2016: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, ČVUT v Praze.
[2]  Studnička, J., 2014: Ocelové konstrukce. Normy, ČVUT v Praze.
[3]  Kuklík, P. , Kuklíková, A., Mikeš, K. 2013: Dřevěné konstrukce 1. Cvičení, ČVUT v Praze
[4]  

Dřevo a udržitelná výstavba

Současný stav rozvoje oboru dřevěných konstrukcí. Fyzikální a mechanické vlastnosti nových materiálů na bázi dřeva. Dřevěné konstrukce pozemních staveb. Spřažené dřevo-betonové a dřevo-ocelové konstrukce. Zesilování dřevěných konstrukcí. Výroba, ochrana, montáž a údržba dřevěných konstrukcí.

[1]  [1] Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce. Praha, 2005
[2]  [2] http://fast10.vsb.cz/temtis/cz/

Hliníkové a nerezové konstrukce

Předmět YHNK má část týkající se navrhování konstrukcí z hliníkových slitin a část týkající se navrhování konstrukcí z korozivzdorných (nerezových) materiálů. V první části je úvod a procvičení zvláštností navrhování hliníkových konstrukcí. Druhá část zahrnuje vývoj staveb z nerezových materiálů a ukázky realizovaných konstrukcí. Podrobně se probírají vhodné korozivzdorné konstrukční materiály a jejich vlastnosti. Poukazuje se na odlišnosti při posouzení na běžná namáhání oproti běžné nízkolegované oceli z hlediska mezních stavů únosnosti i použitelnosti. V závěru jsou ukázány možnosti spojování prvků z korozivzdorných materiálů, montáž konstrukcí a kladení pohledových dílců.

[1]  Část první: 1. Dwight J.: Aluminium design and construction, Spon, New York, 1999. 2. Bulson P. S.: Aluminium Structural Analysis, Elsevier, London, 1992. 3. Valtinat G.: Aluminium im Konstruktivem Ingenierbau, Ernst & Sohn, Berlin, 2003.
[2]  Část druhá: 1. ČSN EN 1993-1-4 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-4 Obecná pravidla ? Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli. ČNI, 2007. 2. Design Manual for Structural Stainless Steel. Euro Inox and The Steel Construction Institute, 2006. 3. Webové stránky Euro-Inox: http://www.euro-inox.org/.

Nosné dřevěné konstrukce střech

Rozdělení konstrukcí střech dle tvaru a sklonu. Možnosti provedení zastřešení různých půdorysných tvarů. Prostorové konstrukce zastřešení. Zastřešení pomocí klasických soustav krovů. Tvorba numerických modelů pro stanovení vnitřních sil a deformací pro jednotlivé soustavy. Rozbor statického působení jednotlivých prvků a jejich navrhování. Rekonstrukce nosných konstrukcí zastřešení. Navrhování typických konstrukčních detailů pomocí moderních metod spojování ale i pomocí tesařských spojů.

[1]  [1] Kuklík P.: Dřevěné konstrukce II, ČVUT, Praha 1996
[2]  [2] Vinař J., Kufner V., Horová I.: Historické krovy, ELconsult, Praha 1995
[3]  [3] Kohout J., Tobek, A., Miller P.: Tesařství - Tradice z pohledu dneška, Grada Publishing 1996
[4]  [4] Vinař, J., Kufner, V.: Historické krovy I, Grada 2004
[5]  [5] Vinař, J. a kol.: Historické krovy II, Grada 2005
[6]  [6] Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP1, KODR 1998
[7]  [7] Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP2, IC ČKAIT 2004
[8]  [8] Porteous, J., Kermani, A.: Structural Timber Design to Eurocode 5, Blackwell Publishing Ltd. 2007

Nosné konstrukce ze skla

Předmět seznamuje se základy potřebnými pro navrhování nosných konstrukcí ze skla, jeho výrobou, mechanickými vlastnostmi a druhy skla. Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí. V průběhu výuky jsou představeny zásady pro posouzení prvků namáhaných tlakem a ohybem včetně řešení stabilitních problémů stejně jako konstrukční zásady pro návrh šroubovaných nebo lepených spojů konstrukcí ze skla.

[1]  1. Structural Use of Glass in Buildings: The Institution of Structural Engineers, 1999, ISBN 1 874266 51 4
[2]  2. Nijsse R.: Glass in Structures, Birkhauser, 2003. ISBN 3-7643-6439-4
[3]  3. Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6
[4]  
[5]  
[6]  

Ocelové železniční mosty

Železniční mosty s mostovkou s kolejovým ložem. Mosty pozemních komunikací s ortotropní mostovkou, statický výpočet ocelových mostů se širokými pásy. Zatížitelnost železničních mostů a mostů pozemních komunikací. Zatěžovací zkoušky mostů. Únava ocelových mostů.

[1]  [1] Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30-Ocelové mosty. 2001, Vyd. ČVUT, Praha, [2] Frýba L.: Dynamika železničních mostů. 1992, Academia, Praha, [3] Ryall M.J., Parke G.A.R., Harding J.E.: Manual of Bridge Engineering. 2000, MPG Books, Bodmin, Cornwall

Pomocné dřevěné a kovové konst.

Předmět seznamuje studenty se základy návrhu a použití podpěrných, pracovních a průmyslových lešení. Zaměřen je zejména na návrhové postupy podle evropských norem a na teoretické modelování konstrukcí.

[1]  Studnička, J., 2016: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, ČVUT v Praze.
[2]  Studnička, J., 2014: Ocelové konstrukce. Normy, ČVUT v Praze.
[3]  Kuklík, P. , Kuklíková, A., Mikeš, K. 2013: Dřevěné konstrukce 1. Cvičení, ČVUT v Praze.

Pož.návrh ocel.,ocelobet. a dřev.konstr.

Úvod do požární bezpečnosti, základy termální analýzy, únosnost ocelových konstrukcí při požáru - tažený prut, nosník, sloup, požárně chráněné konstrukce, dřevěné konstrukce, a ocelobetonové konstrukce. Praktický výpočet požárního zatížení, výpočet požární spolehlivosti nosníku, sloupu.


Požární odolnost ocel.a dřevěn. konstr.


Styčníky ocelových a dřevěn. konstr.


Speciální ocelové konstrukce


Tenkostěnné a spřažené konstrukce

Cílem předmětu je seznámení studentů ze základy problematiky boulení stěn a za studena tvarovaných profilů. Předmět prohlubuje znalosti v oblasti ocelobetonových spřažených konstrukcích a specifických problémech trubkových konstrukcí.

[1]  Studnička: Ocelové konstrukce 10: Tenkostěnné profily, ČVUT 2002.
[2]  Dubina, Ungureanu, Landolfo: Design of Cold-formed Steel Structures: Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1-3 - Design of Cold-formed Steel Structures, ECCS, 2012.
[3]  Johnson: Composite Structures of Steel and Concrete: Beams, Slabs, Columns, and Frames for Buildings, Wiley, 2008.
[4]  Nethercot: Composite Constructions, Spoon Press ? Taylor and Francis, 2004.

1E6 Advanced Design of Timber structures


2C8 Advanced Design of Steel and composite structures


2C10 Design for Fire and Robustness

The aim of this course is to give students an understanding of the design methods of structures at accidental situations, fire and explosion. The course is focussed on all design methods involved in fire design: prediction of fire scenario, evaluation of fire load, calculation of gas temperatures in the fire compartment and structural analysis. Special attention is paid to fire modelling when several design models is presented including nominal temperature curves, simple models and advanced models. Gas temperature in the fire compartment is considered as basis for the structural design. Methods for prediction of temperature of the structural elements are presented and mechanical properties of structural materials (steel, concrete, timber and aluminium structures) are presented. Design models for steel, concrete, steel concrete composite, timber and aluminium structural elements loaded by tension, compression and bending moment are presented. Attention is paid to protection of steel and timber structures to fire, various methods of protection are described. Smaller part of the course is focussed on explosions. Types of explosions are described together with design models. Basic principles of structural analysis are presented. Design methods are explained with focus to increase robustness of the structure. The theoretical part is supplemented with practical exercises using simple design models with aim to apply the knowledge in design of simple structural elements. Understanding of basic principles of structural analysis and design of steel, concrete and timber structures is necessary.

[1]  Jean-Marc Franssen J.M., Vila Real P., Fire Design of Steel Structures, ECCS, Publication 302, ISBN 978-92-9147-099-0.
[2]  Buchanan A. H., Structural Design for Fire Safety, John Wiley and Sons, Chichester 2003.
[3]  ASCE Manual, Performance-Based Design of Structural Steel for Fire Conditions, American Society of Civil Engineers, 2009.
[4]  Lennon T., Moore D.B., Wang Y.C., Bailey G.G., Designer's Guide to EN 1991-1-2, EN 1992-1-2, EN 1993-1-2 and EN 1994-1-2, Thomas Telford, 2006.
[5]  Access Steel website (ww.access-steel.com).

2E14 Design of Aluminium and Stainless steel structures

The course will supply students with basic information on material bases, behaviour and design of load bearing civil engineering structures from aluminium alloys and stainless steels. Expansion of structures made of aluminium alloys and stainless steels during last decades will be demonstrated and advantages perchance drawbacks of using these materials will be discussed. The first part of the course will be devoted to structures from aluminium alloys. Selection of suitable materials for given structure, material properties and application examples will be provided. Subsequently primary information on design in accordance with Eurocode 9 (Design of aluminium structures) will supply students with view concerning differences with respect to design of steel structures. Heat affected zone softening (HAZ) will be shown and corresponding effect on design. The course will cover design from the view of both ultimate and serviceability limit states, including design of various types of connections. Finally advanced models beyond elastic limit will be demonstrated and further possibilities of design using educational programme TALAT and others will be provided. The second part of the course will be devoted to structures from stainless steels. Trends in design using stainless steels and recent notable structures will be discussed. Again a survey of general stainless steel materials and those suitable for civil engineering structures will be provided. The information on design will follow Eurocode 3 (General rules - Supplementary rules for stainless steels) and recommendations of Euro Inox. The course will cover design from the view of both ultimate and serviceability limit states, including design of various types of connections. Special attention will be given to erection and installation of stainless steel structures in respect to need of specific treatment, handling and storage of stainless steel elements and structures.

[1]  Eurocode 9 (EN 1999: Design of aluminium structures. Part 1 to Part 5)
[2]  Mazzolani F. M.: Aluminium alloy structures, E & FN SPON, London, 1995.
[3]  Valtinat G.: Aluminium im Konstruktivem Ingenierbau, Ernst & Sohn, Berlin, 2003.
[4]  TALAT, URL: www.eaa.net/eaa/education/TALAT
[5]  Eurocode 3 (EN 1993-1-4: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels)
[6]  Euro-Inox: http://www.euro-inox.org/
[7]  Design Manual for Structural Stainless Steel. Euro Inox and The Steel Construction Institute, 2006

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz