CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 104 - Katedra jazyků

Předměty aktuálního semestru -- letní 2017/18

přejděte na archiv


semestr letní 2017/18


Angličtina

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je připravit doktoranda na reálné komunikační situace, jako je například prezentace vlastní vědeckovýzkumné práce, sepisování žádostí o grant, běžná korespondence, tvorba anotace apod. Výuka je nepovinná a probíhá 4 semestry. Studenti musí složit povinnou zkoušku..


Čeština

Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem.


Francouzština

.Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Němčina

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Ruština

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Španělština

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Czech/Foreign language 2

Beginners, intermediate & advanced credit courses for English-speaking students, courses in reading for academic purposes, everyday conversation, etc., to master the basic linguistic means, to acquire the ability to work with professional Czech texts and to enable to follow specialized instruction given in Czech; briefly, to gain a working knowledge of the Czech language.


Czech/Foreign language

Czech courses are mandatory for international students in the first year of study. According to their proficiency level, students are put into courses beginning, intermediate, and advanced. The course is aimed to provide training in basic language means necessary for communication in everyday situations.


Czech/Foreign language 1

Czech courses are mandatory for international students in the first year of study. According to their proficiency level, students are put into courses beginning, intermediate, and advanced. The course is aimed to provide training in basic language means necessary for communication in everyday situations.


Angličtina (ERASMUS 2 - jaz. příprava)


Angličtina (kritické psaní a poslech 2


Angličtina ( profesní komunikace 2)


Angličtina 2 - repetitorium


Angličtina (gramatické přednášky)

Přednášky shrnují veškerý gramatický materiál na středně pokročilé úrovni. Konkrétní gramatické struktury jsou vysvětlovány v logických blocích. Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které byly vyučovány v předcházejících povinných kurzech.

[1] Dle výběru přednášejícího

Angličtina ( UNICERT- pokr.příprav.kurz 2 )


Angličtina (Business English 2)

Kurz navazuje na povinnou výuku a prohlubuje znalosti v oblasti odborné slovní zásoby Business English, tj. ekonomiky, managementu, marketingu, finančnictví, obchodní komunikace. Kromě oborově zaměřené slovní zásoby se věnuje pozornost rozvoji obecně technického vyjadřování. Hlavní zaměření kurzu je na rozvoj komunikačních dovedností, zejména mluvení, poslechu a čtení. Úroveň dle ERR: B2


Angličtina (konverzace střed.pokr. 2)

Dvousemestrální volitelný kurz, který je zaměřen na každodenní praktickou konverzaci a určen i studentům prvních ročníků bakalářského studia.


Angličtina (příp. pro stud. v zahraničí 2)

Kurz má různými tématy a materiály pomoci studentům v přípravě ke studiu v cizině.


Angličtina (konverzace pokr. 2)

Kurz je zaměřen na prohloubení konkrétních dovedností, speciálně na procvičení mluveného jazyka a poslechu. Účastníci pracují s moderními komunikačními prostředky pod vedením zkušených českých nebo zahraničních lektorů. Úroveň dle ERR: B2 (pokročilí)


Čínština (obec. jazyk začátečníci 2)

Kurz čínštiny pro začátečníky i falešné začátečníky. Jeho náplní je seznámení se s čínským fonetickým systémem, studium základní slovní zásoby, gramatiky i čínských znaků.

[1] Conversational Chinese 301, 1. díl (Ke stažení zde http://sinologie.karosh.net/files/lekce/)

Čínština (obec. jaz. mírně pokr.23)


Angličtina (Gramatická cvičení)

Cvičení shrnují veškerý gramatický materiál na středně pokročilé úrovni. Konkrétní gramatické struktury jsou vysvětlovány v logických blocích. Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které byly vyučovány v předcházejících povinných kurzech. Učitel upřednostňuje ty jazykové prvky a komunikační funkce jazyka, které budou mladí inženýři používat v praxi.


Angličtina (obec.jaz. začátečníci 2)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování anglického jazyka na základní úrovni


Angličtina (obec.jaz. mírně pokr. 2)

Dvousemestrální kurz nacvičuje komunikační prostředky pro každodenní využití na mírně pokročilé úrovni.


Francouzština (obecný jazyk - začát. 2)

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci


Francouzština (obec.jaz. mírně pokr. 2)

Rozvoj jazykových dovedností v ústním a písemném projevu běžné denní komunikace s důrazem na gramatické konstrukce mluvené francouzštiny.


Francouzština (obec.jaz. střed. pokr. 2)

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.


Francouzština (odbor.jaz. pokroč. 2)

Výuka je zaměřena na zdokonalování všech jazykových kompetencí s důrazem na lexikálně-gramatické aspekty jazyka pro inženýrskou praxi. Zvláštní pozornost se věnuje terminologii vlastního oboru a vysokoškolského studia.


Němčina (obecný jazyk - začát. 2)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování německého jazyka na základní úrovni.


Němčina (obec.jazyk mírně pokr. 2)

Dvousemestrální kurz nacvičuje komunikační prostředky pro každodenní využití na mírně pokročilé úrovni.


Němčina (obec.jayzk stř.pokr. 2)

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.


Ruština (obecný jazyk - začát. 2)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování ruského jazyka na základní úrovni

[1] Pařízková, Š., Ruština pro začátečníky a samouky

Ruština (obec.jaz. mírně pokr. 2)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování ruského jazyka na mírně pokročilé úrovni

[1] Pařízková, Š., Ruština pro začátečníky a samouky

Ruština (obec.jaz. střed. pokr. 2)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování ruského jazyka na středně pokročilé úrovni

[1] Odborné texty zpracované K104

Španělština (obecný jazyk - začát. 2)

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci


Španělština (obec.jaz. střed. pokr. 2)

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.


Němčina (stř. pokr. konverzace 2)

Konverzační témata na středně pokročilé úrovni.


Angličtina 1

Cílem kurzu je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru.

[1] S. Kasíková, H. Horká, V. Sedláková, R.Nivenová: English for Civil Engineering

Francouzština 1


Němčina 1

Povinně volitelný kurz odborné stavební němčiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky.

[1] A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen;

Angličtina 2

Cílem kurzu je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru.


Francouzština 2


Němčina 2

Povinně volitelný kurz odborné stavební němčiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky

[1] A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen;

Ruština 2

Povinně volitelný kurz odborné stavební ruštiny je zaměřen na odbornou terminologii, práci s odbornými texty a na gramatické jevy typické pro odborný styl.

[1] Texty zpracované K104

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz